سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Ejadi, Abozar, Javanmardnejad, Somaye, Rejeh, Nahid, Heravi- Karimooi, Majideh, Tadrisi, Seyed. (1399). Health Literacy in patients with angina pectoris disease referred to selected hospitals in of Tehran. , 5(2), 21-28. doi: 10.22038/jhl.2020.48762.1113
Abozar Ejadi; Somaye Javanmardnejad; Nahid Rejeh; Majideh Heravi- Karimooi; Seyed Davood Tadrisi. "Health Literacy in patients with angina pectoris disease referred to selected hospitals in of Tehran". , 5, 2, 1399, 21-28. doi: 10.22038/jhl.2020.48762.1113
Ejadi, Abozar, Javanmardnejad, Somaye, Rejeh, Nahid, Heravi- Karimooi, Majideh, Tadrisi, Seyed. (1399). 'Health Literacy in patients with angina pectoris disease referred to selected hospitals in of Tehran', , 5(2), pp. 21-28. doi: 10.22038/jhl.2020.48762.1113
Ejadi, Abozar, Javanmardnejad, Somaye, Rejeh, Nahid, Heravi- Karimooi, Majideh, Tadrisi, Seyed. Health Literacy in patients with angina pectoris disease referred to selected hospitals in of Tehran. , 1399; 5(2): 21-28. doi: 10.22038/jhl.2020.48762.1113
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 360
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 192